Galerie

Qi Gong

    Qi gongQi gongQi gong

Tai ji quan

   Tai ji quan Tai chi chuan

Tai Ji Quan avec partenaire

     

Tai ji quan avec armes

      


Laisser un commentaire